Suche

Anzeige
Sortieren:
Lagoon 380 2005
Kojen: 8+1
2.900€ - 4.400€/ Woche
per person 322€ - 489€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 2
Abgangsplatz: Lefkas, Corfu, Athena, Lavrion, Skiathos, Paros, Syros, Rhodos
Bavaria 34 2001
Kojen: 6+1
1.500€ - 2.000€/ Woche
per person 214€ - 286€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Abgangsplatz: Rhodos, Syros, Paros, Skiathos, Lavrion, Athena, Corfu, Lefkas
Hanse 545 2011
Kojen: 8+1
5.400€ - 7.400€/ Woche
per person 600€ - 822€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 4
Abgangsplatz: Rhodos, Syros, Paros, Skiathos, Lavrion, Athena, Corfu, Lefkas
Kojen: 4
1.200€ - 1.950€/ Woche
per person 300€ - 488€/ Woche
Kabinen: 2 / WC: 1
Abgangsplatz: Athena, Corfu, Lefkas
Oceanis 45 2014
Kojen: 8+2
2.800€ - 4.800€/ Woche
per person 280€ - 480€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 2
Abgangsplatz: Athena, Syros, Paros, Rhodos, Skiathos, Lefkas, Lavrion, Kos, Corfu, Mykonos
Lagoon 400 2010
Kojen: 8+2
3.800€ - 5.900€/ Woche
per person 380€ - 590€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 4
Abgangsplatz: Lefkas, Corfu, Athena, Lavrion, Skiathos, Paros, Syros, Rhodos
Kojen: 6+1
2.100€ - 3.100€/ Woche
per person 300€ - 443€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 2
Abgangsplatz: Rhodos, Syros, Paros, Skiathos, Lavrion, Athena, Corfu, Lefkas
Kojen: 8+2
6.000€ - 7.700€/ Woche
per person 600€ - 770€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 4
Abgangsplatz: Rhodos, Syros, Paros, Skiathos, Lavrion, Athena, Corfu, Lefkas
Kojen: 6+2
1.600€ - 2.300€/ Woche
per person 200€ - 288€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Abgangsplatz: Lefkas, Corfu, Athena, Lavrion, Skiathos, Paros, Syros, Rhodos
Kojen: 8+2
2.700€ - 4.200€/ Woche
per person 270€ - 420€/ Woche
Kabinen: 6 / WC: 2
Abgangsplatz: Athena, Corfu, Lefkas
Lagoon 440 2008
Kojen: 8+1
6.300€ - 8.200€/ Woche
per person 700€ - 911€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 4
Abgangsplatz: Rhodos, Syros, Paros, Skiathos, Lavrion, Athena, Corfu, Lefkas
Bavaria 41 2003
Kojen: 6+1
1.700€ - 2.600€/ Woche
per person 243€ - 371€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 2
Abgangsplatz: Rhodos, Syros, Paros, Skiathos, Lavrion, Athena, Corfu, Lefkas
Oceanis 45 2015
Kojen: 8+2
2.400€ - 4.900€/ Woche
per person 240€ - 490€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 2
Abgangsplatz: Athena, Lefkas, Lavrion, Rhodos, Mykonos, Paros, Corfu, Kos
Kojen: 8+2
2.200€ - 3.300€/ Woche
per person 220€ - 330€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 2
Abgangsplatz: Lefkas, Corfu, Athena, Lavrion, Skiathos, Paros, Syros, Rhodos
Lavezzi 40 2005
Kojen: 8+1
3.600€ - 5.200€/ Woche
per person 400€ - 578€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 2
Abgangsplatz: Rhodos, Syros, Paros, Skiathos, Lavrion, Athena, Corfu, Lefkas
Bavaria 47 2000
Kojen: 8+1
2.400€ - 3.700€/ Woche
per person 267€ - 411€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 3
Abgangsplatz: Lefkas, Corfu, Athena, Lavrion, Skiathos, Paros, Syros, Rhodos
Kojen: 6+2
1.375€ - 2.750€/ Woche
per person 172€ - 344€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 1
Abgangsplatz: Athena, Paros, Rhodos, Kos, Corfu, Skiathos, Lefkas, Mykonos
BOSANOVA
Kojen: 8+4
4.850€ - 9.200€/ Woche
per person 404€ - 767€/ Woche
Kabinen: 6 / WC: 4
Abgangsplatz: Athena, Lefkas, Samos, Skiathos, Paros, Mykonos, Rhodos, Corfu, Kos, Lavrion
GIANT
Kojen: 4+2
1.400€ - 2.200€
1.120€ - 2.200€/ Woche
per person 187€ - 367€/ Woche
Kabinen: 2 / WC: 1
Abgangsplatz: Athena, Lefkas
JJ B HORIZONT
Lagoon 420 2008
Kojen: 9+1
4.100€ - 6.950€/ Woche
per person 410€ - 695€/ Woche
Kabinen: 5 / WC: 4
Abgangsplatz: Lefkas, Paros, Samos, Skiathos, Mykonos, Rhodos, Corfu, Athena, Lavrion, Kos