Suche

Anzeige
Sortieren:
PAGOMO VIO
Lavezzi 40 2008
Kojen: 8+4
1.500€ - 4.800€
1.125€ - 4.224€/ Woche
per person 94€ - 352€/ Woche
Kabinen: 6 / WC: 2
Abgangsplatz: Trogir
DINO
Kojen: 6+2
1.000€ - 2.350€/ Woche
per person 125€ - 294€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 2
Abgangsplatz: Split
FIGARO
Kojen: 8+2
1.850€ - 3.950€
1.388€ - 3.950€/ Woche
per person 139€ - 395€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 3
Abgangsplatz: Trogir
LEBIC
Kojen: 4+2
900€ - 1.850€
675€ - 1.573€/ Woche
per person 113€ - 262€/ Woche
Kabinen: 2 / WC: 1
Abgangsplatz: Split
ALICE
Kojen: 8+2
2.800€ - 4.750€/ Woche
per person 280€ - 475€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 4
Abgangsplatz: Kaštela
LE SALON
Kojen: 10+2
2.300€ - 5.300€
1.840€ - 5.300€/ Woche
per person 153€ - 442€/ Woche
Kabinen: 6 / WC: 4
Abgangsplatz: Kaštela
Kojen: 10
2.650€ - 4.925€/ Woche
per person 265€ - 493€/ Woche
Kabinen: 5 / WC: 3
Abgangsplatz: Pula, Marina, Biograd na moru, Zadar, Makarska
GORKI
Salona 37 2007
Kojen: 6+2
1.300€ - 2.200€
1.040€ - 2.200€/ Woche
per person 130€ - 275€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 2
Abgangsplatz: Kaštela
VOLGA
Kojen: 10+2
1.800€ - 5.100€
1.260€ - 5.100€/ Woche
per person 105€ - 425€/ Woche
Kabinen: 6 / WC: 4
Abgangsplatz: ŠOLTA
LISINA 2
Elan 333 2004
Kojen: 4+2
990€ - 1.800€/ Woche
per person 165€ - 300€/ Woche
Kabinen: 2 / WC: 1
Abgangsplatz: Split
WHITE HORSE
Salona 45 2009
Kojen: 8+2
2.040€ - 3.250€/ Woche
per person 204€ - 325€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 2
Abgangsplatz: Kaštela
NEREJ
Hanse 445 2011
Kojen: 8+2
1.690€ - 3.960€
1.352€ - 3.960€/ Woche
per person 135€ - 396€/ Woche
Kabinen: 4 / WC: 2
Abgangsplatz: Dubrovnik
BRK
Elan 333 2003
Kojen: 4+2
900€ - 1.900€
765€ - 1.900€/ Woche
per person 128€ - 317€/ Woche
Kabinen: 2 / WC: 1
Abgangsplatz: Kaštela
BLUENOSE
- gulet 1999
Kojen: 10
8.500€ - 10.500€/ Woche
per person 850€ - 1.050€/ Woche
Kabinen: 5
Abgangsplatz: Dubrovnik, Trogir
JELSA
Kojen: 4+1
950€ - 1.990€/ Woche
per person 190€ - 398€/ Woche
Kabinen: 2 / WC: 1
Abgangsplatz: Split
BLUE LADY II
Salona 42 2010
Kojen: 6+2
1.970€ - 3.460€/ Woche
per person 246€ - 433€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 2
Abgangsplatz: Kaštela
CEJA
Dufour 382 2016
Kojen: 6+1
1.630€ - 3.080€
1.174€ - 3.080€/ Woche
per person 168€ - 440€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 2
Abgangsplatz: Kaštela
FORTUNA
Dufour 382 2017
Kojen: 6+1
1.630€ - 3.080€
1.223€ - 3.080€/ Woche
per person 175€ - 440€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 2
Abgangsplatz: Kaštela
OLIB
Dufour 410 2016
Kojen: 6+2
1.910€ - 3.400€
1.375€ - 3.400€/ Woche
per person 172€ - 425€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 2
Abgangsplatz: Kaštela
VALUN
Hanse 415 2013
Kojen: 6+2
1.880€ - 3.350€
1.354€ - 3.350€/ Woche
per person 169€ - 419€/ Woche
Kabinen: 3 / WC: 2
Abgangsplatz: Kaštela